نقش گوگرد در عملکرد کلزا بخش دوم

یکشنبه 14 آذر‌ماه سال 1389 ساعت 16:49


منتظر نظرات و پیشنهادات شما دوستان هستیم

Mobile : 09191878456

Email : mafi.hassan@gmail.com

·         شکل گوگرد مصرفی

مقدار گوگرد در محصول در زمان پایان گلدهی به حداکثر خود یعنی ۶۰ کیلوگرم در هکتار در یک محصول خوب زمستانه می‌رسد. توجه به این نکته مهم است که پودر گوگرد یا گل گوگرد برای رفع کمبود این عنصر کافی نیست و معمولاً اثر بارزی روی عمکرد نداشته و تنها باعث افزایش غلظت کلی گوگرد در گیاه به هنگام برداشت می‌شوند. بر خلاف این شکل گوگرد، سولفات‌ها اثر مثبت بر افزایش عملکرد دارند. در خاک‌هایی که قبلاً کمبود گوگرد مشاهده شده اثرات متقابل مثبتی میان پودرهای ازته و میزان پودر گوگرد دیده می‌شود در این خاک‌ها اگر صرفاً به افزایش ازت مبادرت و گوگرد اضافی در خاک مصرف نشود عملکرد دانه و میزان گلوکوزینولات بذر کاهش می‌یابد در مقابل با افزودن ازت در خاک‌های دارای گوگرد بالا، بدون مصرف گوگرد اضافی در خاک عملکرد افزایش می‌یابد این اطلاعات مبین آن است که ازت و گوگرد اثرات متقابلی در رابطه با غملکرد و گلوکوزینولات دارند.

در بررسی انجام گرفته، گوگرد از منبع سولفات پتاسیم و به روش‌های مختلف برای گیاه کلزا استفاده گردید. نتایج نشان داد که کاربرد نیتروژن + گوگرد عملکرد، مقدار روغن و جذب گوگرد بذر را نسبت به کاربرد تنهای نیتروژن، افزایش داد. افزایش کاربرد گوگرد از ۱۵ به ۳۰ کیلوگرم بر هکتار باعث افزایش عملکرد گردید ولی تأثیری بر مقدار پروتئین و روغن نداشت. کاربرد تنهای گوگرد باعث افزایش عملکرد گرید ولی بر پروتئین دانه تأثیری نداشت. کاربدر در مرحله کاشت بذر بهتر از کاربرد پس از رویش و محلول پاشی گزارش شده است.

نقش گوگرد در عملکرد کلزا بخش اول

 

del.icio.us  digg  newsvine  furl  Y!  smarking  segnalo