کدوی تخم کاغذی

شنبه 1 اردیبهشت‌ماه سال 1386 ساعت 23:16

 


چکیده:

 

در گذشته بصورت سنتی از دانه های کدوی تخم کاغذی برای د�?ع کرم کدو است�?اده می شد . بعدها تحقیقات نشان داد که دانه های این گیاه و روغن حاصل از آن حاوی مواد مؤثره ارزشمندی مانند: 

peponen,prostaliquid,gronfing است ،که نقش عمده ای در معالجه غده پروستات و مداوای سوزش مجاری ادرار و معالجه تصلب شرایین دارد. مصر�? دانه های این گیاه باعث تقویت و مقاومت بدن در مقابل عوامل بیماریزا می شود . امروزه کدوی تخم کاغذی در صنایع داروسازی خیلی مهم است و در سطوح وسیعی در آلمان،اتریش،مجارستان و رومانی کشت می شود .

 

گیاه شناسی:

 

Cucurbita pepo var.striaca

کدوی تخم کاغذی ((pumpkin

متعلق به تیره کدوییان گیاهی است ،عل�?ی،یکساله،با ساقه کرکدار و خزنده،ریشه محکم و برگهای پنج لبی که گلهای نر و ماده آن جدا از هم بر روی گیاه قرار می گیرند. گلها به رنگ زرد و پنج لبی می باشند.گلهای ماده کوتاهتر از گلهای نر می باشند. ابتدا گلهای نر به صورت دسته ای و سپس گلهای ماده به طور جداگانه ظاهر می شوند.میوه گوشت دار ،درشت و کروی شکل و یا کم و بیش کشیده است. میوه رسیده به رنگ زرد یا سبز زرذ می باشد. داخل هر میوه 400تا500 عدد دانه به رنگ سبز تیره یا زیتونی است. اطرا�? دانه ها را پوشش ش�?ا�? و ظری�?ی احاطه می کند. وزن هزار دانه آن 100تا300 گرم است.

 

اکولوژی:

 

گیاهی  است روز بلند و دمای مورد نیاز برای جوانه زنی بذور12 درجه سانتیگراد ولی دمای مطلوب برای رویش 25تا35 درجه است. رویش این گیاه در دمای 14 درجه سانتیگراد متوق�? می شود . برگها به شدت به سرما حساس است به طوری که در دمای 1تا2 درجه سانتیگراد گیاه دچار سرما زدگی شده و خشک می شوند. این گیاه قادر است خشکی را تحمل کند . در صورت خشکسالیهای طولانی مدت ریشه قادر به جذب رطوبت از اعماق خاک خواهد بود . دوره  رویش این گیاه بسته به رقم و شرایط اقلیمی بین 120تا140 روز است.

کدوی تخم کاغذی برای رویش به خاک خاصی نیاز ندارد ولی خاک های با با�?ت متوسط و غنی از مواد غذایی خاک های مناسبی برای کشت می باشد.

کشت در خاک های اسیدی و مناطق سرد مناسب نیست. همچنین در زمینهایی که سطح آب زیرزمینی آن بالاست نباید کشت شود. کدوی پوست کاغذی به اکثر عل�? کشها حساس است.

 

مواد و عناصر مورد نیاز:    

 

30تا40 تن کود حیوانی کاملاً پوسیده نقش عمده در ا�?زایش عملکرد دانه و مواد مؤثره گیاه دارد. اگر زمین از مئاد و عناصر غذایی تهی باشد در �?صل پاییز به همراه کود حیوانی مقدار 120تا160 کیلوگرم کود اوره ،240تا300 کیلوگرم کود �?س�?اته و 150تا180گیلوگرم کود پتاسه باید به خاک اضا�?ه کرد.

 

تاریخ و �?واصل کاشت:

 

در �?صل پاییز پس از ا�?زودن کود های حیوانی و شیمیایی به زمین شخم عمیقی زده می شود . ابتدای بهار زمین برای کشت بذر آماده می باشد.

هنگامیکه خطر سرمازدگی بر طر�? شد می توان اقدام به کشت نمود . چون این گیاه به سرما حساس است از این رو بهتر است با تأخیر اقدام به کشت شود . زمان مناسب برای کاشت در یزد اوایل �?روردین تا نیمه اول اردیبهشت ماه میباشد.  بذرها به مقدار 6تا9 کیلوگرم، باید در ردی�? هایی  به �?اصله 100تا150 سانتی متر کشت شود و �?اصله بین دو بوته در روی ردی�? 40تا50 سانتی متر است . بهتر است کشت به صورت جوی و پشته ای انجام شود و ضمناً بذرها به علت حساسیت گیاه به بوته میری ، در بالای پشته ها  کشت می شوند.

چون دانه ها ا�?قد پوشش هستند  باید با قارچ کشهای مناسب ضدع�?ونی گردند. در هر چاله 3تا5 بذر قرار گیرد. 

 

داشت و نگهداری:

                                                                                                    
  
 پس از سبز شدن بوته های ضعی�? را تنک کرده و �?قط یک بوته قوی نگه داری می شود. پس از کاشت آبیاری مناسب ضروری است و دوره آبیاری تا قبل از گلدهی 10-7 روز و بعد از آن هر6 روز یکبار در شرایط اقلیمی استان یزد می باشد. چون ساقه گیاه خزنده است و عل�? های هرز می توانند بر آنها غلبه کنند از این رو مبارزه با عل�? های هرز ضرورت دارد
.

آ�?ات و بیماری ها:

 

این گیاه به برخی آ�?ات و بیماری ها حساس است . به سرعت به بیماری های ویروسی مبتلا می شود مبارزه با آ�?ات ناقل ویروس و همچنین خارج کردن و سوزاندن بوته های آلوده به ویروس نقش مهمی در کنترل ان دارد. از بیماریهای خطرناک کدو می توان از س�?یدک سطحی و دروغی نام برد. که برای مبارزه با س�?یدک سطحی که در آن سطح برگ از پوشش س�?ید رنگ متمایل به خاکستری پوشیده می شود، از سموم کاراتان،آ�?وگان و پودر های گوگرد وتابل به نسبت 3تا5 هزار و معمولاً با 2تا3 بار تکرار است�?اده می شود.

برای مبارزه با س�?یدک دروغی که در آن در سطح برگ لکه های زرد یا س�?ید رنگی ظاهر می گردد که در پشت این لکه ها پوشش قارچی به رنگ س�?ید متمایل به خاکستری مشاهده می شود، از قارچ کشهای دیتان،کوپروسان سوپر د، زینب، مانکوزب و ارتوسید است�?اده می شود.

بوته میری باعث مرگ ناگهانی و از بین ر�?تن سریع بوته ها می گردد ، که از مواد قارچ کش نظیر سرزان یا تیرام است�?اده می شود.

 

برداشت محصول:

 

زمان برداشت گیاه به شرایط اقلیمی محل رویش گیاه بستگی دارد. میوه ها از اواسط مرداد ماه به تدریج می رسند . با رسیدن میوه ها برگ ها و ساقه ها خشک می گردند. هنگامیکه 70تا75 درصد میوه ها رسیدند آنها را باید جمع آوری کرد. پس از جمع آوری میوه ها آنها را شکسته و دانه های داخل آن را خارج می کنند. سپس آنها را در دمای مناسب 30تا35 درجه سانتیگراد  خشک می کنند. رطوبت مجاز در دانه های خشک شده 12 درصد است. دانه های خشک شده را باید در کیسه های 40تا50 کیلویی بسته بندی و در مکان خنک و خشک نگه داری کرد.

عملکرد بذر بسته به شرایط اقلیمی و خاکی معمولاً 80تا150 تن میوه کدو در هر هکتار می باشد ، که از این مقدار 900تا1500 کیلوگرم دانه بدست می آید.

del.icio.us  digg  newsvine  furl  Y!  smarking  segnalo